• office@vanetval.com
 • (359) 2 9790900 / 9791995 / 9791999

Екология

Оборудване за пречиствателни станции за отпадни води

 • Силози, силозно оборудване, шнекове, дозиращи системи
 • Изграждане на самостоятелни инсталации / инсталации под ключ/ за постваруване с хидратна вар или варно мляко.
 • Смесители
 • Дискови филтри
 • Центрофуги за обезводняване
 • Аериращи инсталации – тръбни, дискови, таблени
 • UV  дезинфекционни системи

P1070255P1070232

DIFFUSERKAL


Рециклираща инсталация за бетон

Производителност: 11 m3/h
Инсталацията включва:

 • Рециклираща машина със следните характеристики:

Размери:       диаметър 1900 мм,  дължина: 5200 мм, височина: 2500 мм
Мощност:      7.5 KW
Напрежение: 400 V, 50 Hz

 • Приемен бункер за бетоновоза L = 4 метра

Бункерът е подходящ да приема бетон от два бетоновоза едновременно или от една бетон помпа. Оборудван е с промивен маркуч с ръчно управляем поплавъчен клапан, странични и задни плочи.

 • Бъркалка 5.5 KW за резервоар с размери L/W/D: 5 х 5 х 3.5 m;
 • Душ за подаване на чиста вода към бетоновоза;
 • Табло за управление на рециклиращата система със стоманена стойка;
 • Дистанционно управление към таблото за управление;
 • Потопяеми помпи за мръсна и чиста вода;

Опция: рециклираща инсталация с производителност: 25 m3/h

Mail Attachment

 


Шнекови сита за отпадни води

Функция: Пресяване на отпадни води с цел отделянето на твърди субстанции от течности и компактиране на дехидратирания твърд материал.

Производителност: до 1000 m3/h;
Отвори на ситовата повърхност: от 0.25 mm до 10 mm;
Ширина на ситото: от 200 mm до 700 mm;
Дължина: от 3500 mm до 10700 mm;
Корпус: неръждаема стомана;
Безосева спирала от въглеродна или неръждаема стомана;
Редукция на обработвания обем: до 40 – 50 % ;
Ниска скорост на въртене;
Машината е подходяща за обработка на киселини и основи;

Mail Attachment-1

Сепаратор за пясък

Функция: Отделя пясък от битови и индустриални отпадни води и утайки;

Дебит: от 5 l/s до 36 l/s;
Дължина: от 4000 mm до 7500 mm;
Всички части в контакт с материала: неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316;
Корито: със специално износоустойчиво покритие;
Безосева спирала от високоустойчива стомана HRS, неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316
Бункер: неръждаема стомана AISI 304 или AISI 316, с обем от 450 l до 3900 l;
Машината отделя до 90 % от пясъка с размер на зърната равен или по-голям от 200 μm и обемно тегло > 2.65 kg/dm3;
Ниска скорост на въртене, която подобрява утаяването на материал;

Mail Attachment-2